QUY HOẠCH KHU THỰC NGHIỆM SINH HỌC CÔNG NGHỆ CAO TỈNH THÁI BÌNH

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh Thái Bình tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

quy hoạch khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh thái bình
Quy hoạch khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh Thái Bình

Với mục đích nghiên cứu, ứng dụng những ý tưởng khoa học, tiến bộ kỹ thuật mới, sản xuất thử nghiệm, trình diễn những thành tựu mới về khoa học công nghệ trong nông nghiệp để nông dân học tập. Những mô hình canh tác thành công sẽ được ứng dụng vào sản xuất, huấn luyện nông dân nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các sản phẩm nông nghiệp.

Khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh thái bình được đầu tư xây dựng nhằm từng bước ứng dụng tiến tới nghiên cứu các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh Thái Bình nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã minh quang đã được phê duyệt. Việc khai thác sử dụng quỹ đất nông nghiệp này là nhu cầu phát triển tất yếu của đô thị. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh thái bình tạo lập mặt bằng sử dụng đất một cách hiệu quả, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo hướng hiện đại, tạo lập khung hạ tầng, nhằm xây dựng khu thực nghiệm sinh học mang tầm cỡ khu vực.

Quy hoạch chi tiết được lập là cơ sở quan trọng để quản lý đất đai, thu hút, bố trí các dự án đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *