Category Archives: DỰ ÁN

Đây là các công trình dự án mà Nhà Việt đã thực hiện triển khai. Tổng thầu xây dựng Nhà Việt Cons đã nỗ lực với phương châm: Chất lượng – An toàn – Hiệu quả từ khi thành lập từ năm 2013 đến nay.